Słów kilka

 

Szanowni Państwo!

Jesteśmy średniej wielkości, rodzinnym gospodarstwem szkółkarskim. Nasza tradycja sięga 1976 r., co daje nam drugie miejsce w hierarchii najdłużej istniejących obecnie szkółek w regionie. Od 40 - tu lat produkujemy doskonałej jakości drzewa, krzewy i byliny. Czasy bywały różne - lepsze i gorsze, zmieniały się zasady funkcjonowania szkółkarskiego rynku i co za tym idzie - nasze specjalizacje. Zawsze jednak pozostawaliśmy wierni roślinom ozdobnym - to one są treścią naszego codziennego życia... od 40 - tu lat... W okresie tym dokonała się już zmiana warty, szkółki prowadzone są obecnie przez drugie pokolenie solidnie wykształconych ogrodników. Cały czas unowocześniamy się, modernizujemy, głowy mamy pełne pomysłów. Wiele zmian dokonujemy aktualnie i wiele jeszcze dokonamy w przyszłości. I tylko jedna rzecz pozostaje jak zwykle niezmienna - umiłowanie do tego co robimy. Logo Szkółek Olszanowski przedstawia świat opierający się na drzewach. Jest w tym głębsze przesłanie dotyczące ogółu ludzkości, ale jest i własne, bardzo osobiste, bo przede wszystkim chodzi o nasze życie - nasz świat.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                              Mgr inż. Mariusz Olszanowski