Rys historyczny

 • 1976 r.

Szkółkarz leśny Stanisław Olszanowski, wraz z żoną Danutą, postanawiają założyć niewielką, doświadczalną szkółkę roślin ozdobnych. Powstaje ona na zakupionej uprzednio działce, nieopodal budowanego domu, w miejscowości Zawada. Teren zostaje ogrodzony, a ziemia doprowadzona do odpowiedniej kultury. Zakładane są również pierwsze gruntowe uprawy - głównie siewy drzew i krzewów iglastych - żywotników, cisów, jodeł, świerków i sosen. Przeprowadzane są również próby szczepienia roślin iglastych, z pozytywnym zresztą skutkiem. Na przełomie 1979 i 1980 r. na kwaterach rośnie już około dwóch tysięcy szczepionych drzew i krzewów iglastych, przeróżnych gatunków i odmian! Dziś taka skala produkcji pewnie już nikogo nie będzie dziwić, ale patrząc na realia wczesnych lat 80 - tych XX w. i niewielki staż firmy - był to prawdziwy rozmach.

 

 • Ciekawostką jest to, że szkółka początkowo nie miała charakteru komercyjnego. Była ona wyrazem zainteresowań założyciela i jego chęci pogłębiania wiedzy praktycznej. Rozszerzenie produkcji wymusili sami klienci. Od pierwszych nabywców szybko rozniosły się wieści, gdzie można zakupić modne wówczas, a trudno osiągalne iglaki. "Głód roślin" lat 80 - tych powodował, że popyt był ciągle większy niż podaż

 

 • 1986 r.

Szkółka powiększa się - wydzierżawione zostaje kolejne niewielkie pole o powierzchni 10 arów. Jego zakup zostanie sfinalizowany w 1996 r.  Działka służy do prowadzenia uprawy gruntowej cisów. Później (w latach 1991-92) pobudowane zostaną tam inspekty do towarowej produkcji siewek, na potrzeby zewnętrznych odbiorców.

 • 1987 r.

Mniej więcej na ten rok datuje się szerszy rozwój produkcji pojemnikowej i wybudowanie pierwszej deszczowni, która w kolejnych latach będzie rozbudowywana i modernizowana. Pojemniki tamtych lat, to oczywiście donice ceramiczne i foliowe czarne woreczki. Do wprowadzenia pojemników sztywnych upłynie jeszcze kilka ładnych lat.

 

 • Ciekawostką jest fakt, że niewielkie ilości roślin w pojemnikach produkowaliśmy już na samym początku lat 80 - tych. Wtedy jednak nie dało się nabyć nawet woreczków foliowych. W okresie zimowym własnoręcznie więc wykonywane były pierścienie z wycinanych pasków foliowych, spinanych miedzianym drutem z odzysku.

 

 • 1989 r.

To bardzo ważna dla nas data. W tym roku dostarczyliśmy kontrahentowi zagranicznemu (zapoznanemu dwa lata wcześniej) pierwszą partię dwuletnich siewek jodeł i świerka kłującego. Nasze siewki służą do zakładania plantacji choinek na terenie Polski i Niemiec.

 

 • Nawiązane zostają kolejne kontakty handlowe. Gospodarstwo działające jako "Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta Olszanowska", posiada wszystkie dokumenty umożliwiające eksport materiału szkółkarskiego do krajów zachodniej Europy.

 

 • 1991 r.

Pierwszy oficjalny eksport: wysyłamy do Niemiec 1000 szt. dużych cisów rozmiaru 80-100 cm!

 • 1992 r.

Kolejny kontrakt eksportowy - niemiecka firma kupuje zamówione uprzednio okrywowe krzewy liściaste w doniczkach P9. Rośliny początkowo wysyłane są w plastikowych skrzynkach, w latach późniejszych pakowane są po 900 szt do drewnianych skrzyniopalet. Ten segment przez wiele lat będzie istotną częścią naszej produkcji.

 • 1993 r.

Rozpoczęcie wysyłek jednorocznych siewek i ukorzenionych sadzonek zdrewniałych dla kolejnego odbiorcy z Niemiec. Nasze leszczyny, tawuły, jaśminowce oraz inne gatunki, służą do obsadzania autostrad po zachodniej stronie Odry.

 

 • Jednocześnie cały czas rozwijany jest dział drzew i krzewów iglastych, szczególnie w pojemnikach. Foliowe woreczki są z czasem wypierane przez sztywne pojemniki PP. Iglaki królują na polskim rynku, ponad 90% produkowanych przez nas krzewów liściastych trafia zaś na eksport.

 

 • 1997 r.

Obronną ręką wychodzimy z powodzi 1000 - lecia. Niestety wielu naszych znajomych szkółkarzy nie ma tyle szczęścia...  W prace szkółkarskie szerzej angażuje się 17 - letni syn Państwa Olszanowskich - Mariusz. Bierze odpowiedzialność za dział wegetatywnego rozmnażania roślin. Wcześniej (od '88 r)  wraz z siostrą zajmował się rozmnażaniem w szkółce bylin na stosunkowo okazałą skalę...

 • 1998 r.

W szkółce wdrażamy program hodowlano - selekcyjny. Ma on na celu otrzymanie i wprowadzenie do produkcji nowych własnych odmian. Jest to kolejny dział, którym zajmuje się Mariusz Olszanowski.

 • 1999 r.

Zaprzestajemy niestety eksportu krzewów liściastych, na skutek pogorszenia się koniunktury w Niemczech. W tym roku powstaje charakterystyczne logo Szkółek Olszanowski, przedstawiające kulę ziemską opierającą się na drzewach.

 

 • Logo "świat oparty na drzewach" początkowo odnosiło się tylko do produkowanych drzew.  Od 2007 r. sygnowane są nim wszystkie rośliny opuszczające nasze szkółki.

 

 • 2000 r.

Intensyfikowana jest produkcja na rynek krajowy. Oferta zostaje odświeżona i poszerzona o wiele nowych, atrakcyjnych odmian. Oprócz działu iglastego rozwijamy produkcję krzewów liściastych, szybko zdobywających popularność w Polsce. Od tej pory są one produkowane w pojemnikach finalnych o objętości od 1,5 do 5 litrów.

 • 2002 r.

Mariusz Olszanowski tworzy filię szkółek, 11 kilometrów od siedziby gospodarstwa, na uprzednio zakupionych polach. Na pierwszym z nich zakładane są uprawy gruntowe drzew. Stopniowo, z biegiem lat zostanie tam również przeniesiona produkcja krzewów liściastych w pojemnikach oraz rozpoczęta produkcja większych egzemplarzy cisów. W związku z filią po raz pierwszy użyta zostaje nazwa "Szkółki Olszanowski". Główny oddział w Zawadzie i filia, pomimo różnych nazw, ściśle ze sobą współpracują i prowadzą wspólną sprzedaż.

 • 2005 r.

Zostaje nawiązana współpraca ze Szkółkami Żbikowskimi. Przez pierwsze lata kupujemy tam sadzonki do ukorzeniania - między innymi cisów odmian Antoniego Wróblewskiego, stanowiących ważną pozycją w naszej cisowej ofercie. Od 2011 r. współpracujemy przy produkcji mrozoodpornych bambusów.

 • 2006 r.

Budowa pompowni i systemu nawadniającego w filii szkółek.

 • 2007 r.

Danuta i Stanisław Olszanowscy przekazują szkółkarskie stery świeżo upieczonemu absolwentowi Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie - synowi Mariuszowi. Dochodzi do pełnej konsolidacji gospodarstwa, które od tej pory w całości funkcjonuje pod nazwą Szkółki Olszanowski.

 

 • Użyta w nazwie liczba mnoga "Szkółki", dobrze charakteryzuje rozproszony terytorialnie układ gospodarstwa.  Nawiązuje również do przedwojennych tradycji polskiego szkółkarstwa, kiedy to zakłady szkółkarskie nazywane były właśnie "szkółkami", a nie "szkółką".

 

 • 2008 r.

Premiera pierwszej odmiany wyhodowanej w naszych szkółkach! - żywotnika zachodniego 'Kraków'. We filii szkółek budujemy kontenerownię w technologii pot in pot. Będzie służyć nam do produkcji większych egzemplarzy cisów.

 • 2009 r.

Obrane zostają nowe kierunki rozwoju szkółek. Zapada decyzja o rozwijaniu specjalizacji. Powstaje pierwszy serwis internetowy szkółek.

 • 2010 r.

W szkółkach zakończona zostaje produkcja siewek świerka kłującego, z przeznaczeniem na plantacje choinkowe i jednocześnie produkcja sianej młodzieży dla odbiorców zewnętrznych w ogóle. Skupiamy się na produkcji większych roślin.

 • 2011 r.

Rozpoczęta zostaje budowa nowej szkółki gruntowej drzew, na drugim z zakupionych w 2002 r pól (filia).

 • 2012 r.

W siedzibie szkółek w Zawadzie, ulega przebudowie część służąca do tej pory do produkcji siewek. Inspekty zastępuje cieniownik kurtynowy dla młodzieży iglastej w P9 oraz kwatera handlowa krzewów liściastych. Budowa szkółki gruntowej drzew we filii dobiega końca.

 • 2013 r.

Premiera pierwszej naszej zastrzeżonej odmiany - tawuły szarej 'Kaziu' PBR. W szkółkach w Zawadzie gruntownie przebudowujemy deszczownię. Przystępujemy do programu Polski Ślad.

 • 2015 r.

Powstaje nowy serwis internetowy Szkółek Olszanowski.

 • 2016 r.

W tym roku obchodzimy nasze 40 - lecie! Jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań. Jako producent o ugruntowanej na rynku pozycji, śmiało patrzymy w przyszłość.

       

Danuta Olszanowska z dziećmi - wiosna 1981 rok.jpeg

 

Stanisław Olszanowski z dziećmi - wiosna 1981 rok.jpeg

 

1993 rok - szkółka w Zawadzie.jpeg

 

Luty 1994 rok - szkółka w Zawadzie.jpeg

 

Marzec 1994 rok - szkółka w Zawadzie.jpeg

 

Lipiec 1994 rok - wycieczka zagranicznych studentów.jpeg

 

Październik 1997 rok - rośliny w pojemnikach.jpeg

 

XI 1997 rok - liściaste rośliny okrywowe w P9.jpeg

 

Listopad 1997 rok - szkólka w Zawadzie.jpeg

 

Początek lat dwutysięcznych - szkólka w Zawadzie.jpeg

 

Początek lat dwutysięcznych - szkółka w Zawadzie.jpeg

 

Początek lat dwutysięcznych - szkółka w Zawadzie.jpeg

 

2011 rok - budowa nowych szkółek drzew - melioracje.jpeg 2012 rok - orka głęboka pod nowe szkółki drzew.jpeg Zawada 2012 rok - przebudowa kwatery.jpeg