Drzewa liściaste w pojemnikach

 

Nr

Gatunek/odmiana

Rozmiar

W.p.

For.

Uwagi

D

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity

8/10 cm

Cf45

Pa225

Chwilowo niedostępny

D

Acer platanoides ‘Princeton Gold’

Klon pospolity

200-250 cm Cf45 Pa225  

 

D

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'

Klon jawor

8/10 cm Cf45 Pa225  
D

Acer rubrum 'Brandywine'

Klon czerwony

200-250 cm Cf45 N  
D

Acer rubrum 'Candy Ice'

Klon czerwony

200-250 cm Cf45 NP120  

D

Betula pendula 'Dalecarlica'

Brzoza brodawkowata

6/8 cm

Cf45

N

 

D

Betula pendula 'Golden Cloud'

Brzoza brodawkowata

6/8 cm

Cf45

Pa180

 

D

Betula pendula 'Purpurea'

Brzoza brodawkowata

250/300 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

 

D

Betula 'Hoseri'

Brzoza

6/8 cm C45 Pa200 Chwilowo niedostępny
D

Betula pendula ‘Youngii’

Brzoza brodawkowata

  8/10cm Cf45 Pa225  
D

Betula pendula ‘Youngii’

Brzoza brodawkowata

10/12 cm Cf45 Pa225  

 

D

Carpinus betulus ‘Folis Argenteovariegatis Pendula’

Grab pospolity

6/8 cm Cf45 PP150 Chwilowo niedostępny
D

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Grab pospolity

150/200 cm C12

N

 
D

Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

Grab pospolity

6/8 cm Cf45

N

 

 

D

Carpinus betulus ‘Pendula’

Grab pospolity

6/8 cm C45 Pa200  

D

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

Surmia bignoniowa

10/12 cm

Cf45

Pa225

 

D

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

Surmia bignoniowa

12/14 cm

Cf45 Pa225  

D

Catalpa bignonioides ‘Nana’

Surmia bignoniowa

8/10 cm

C45

Pa225

Chwilowo niedostępny

D

Catalpa x erubescens ‘Purpurea’

Surmia pośrednia

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

Catalpa speciosa ‘Pulverulenta’

Surmia wielkokwiatowa

12/14 cm

C45

Pa180

 

 

D

Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’

Grujecznik japoński

10/12 cm Cf45 Pa225  
D

Cornus mas

Dereń jadalny

6/8 cm Cf45 NP80  
D

Crataegus monogyna

Głóg jednoszyjkowy

6/8 cm Cf45 NP180  

D

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

Buk pospolity

6/8 cm

Cf45

N

Chwilowo niedostępny

D

Fraxinus excelsior 'Nana' (‘Globosa’)

Jesion wyniosły

14/16 cm

Cf100

Pa225  

D

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Glediczja trójcierniowa

6/8 cm

Cf45

PP180

 

 

D

Malus 'Hartwigii'

Jabłoń Hartwiga

6/8 cm

Cf45 Pa180  

 

D

Malus 'Rogów'

Jabłoń

10/12 cm Cf45 Pa225  

 

D

Malus 'Rogów'

Jabłoń

14/16 cm Cf45 Pa250  

D

Morus latifolia 'Spirata'

Morwa szerokolistna

6/8 cm

Cf45

N

Chwilowo niedostępny

D

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'

Śliwa wiśniowa

175/200 cm

C45

K

Chwilowo niedostępny

D

Quercus robur 'Concordia'

Dąb szypułkowy

6/8 cm

Cf45

Pa200

Chwilowo niedostępny

D

Quercuc rubra 'Roman Salamon'

Dąb czerwony

80/100 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'

Robinia akacjowa

6/8 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

6/8 cm

Cf45

N

 

D

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

Salix x sepulcralis 'Chrysocoma'

Wierzba płacząca

175/200 cm

C10

N  

 

D

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

12/14 cm Cf45 Pa180  

 

D

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

Jarząb pospolity

6/8 cm Cf45 N  

 

D

Sorbus aucuparia 'Pendula'

Jarząb pospolity

6/8 cm Cf45 Pa225  

D

Tilia platyphyllos 'Vitifolia'

Lipa szerokolistna

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

Lipa srebrzysta/Lipa warszawska

10/12 cm

Cf45

Pa180

Chwilowo niedostępny

 

D

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

Lipa srebrzysta/Lipa warszawska

12/14 cm Cf45 Pa180 Chwilowo niedostępny

 

Objaśnienia

Nr p.a. – numer pozycji asortymentowej

Rozmiar - wysokość (szerokość) rośliny w cm, w przypadku drzew liściastych wysokość lub obwód pnia mierzony na wys. 1m

W.p. – wersja pojemnikowa

C – pojemnik (cyfra za literą C określa litraż pojemnika)

P – doniczka (cyfra za literą P określa litraż doniczki)

Forma – określa formę wyprodukowanych roślin

N – naturalna

NP – niskopienna (cyfra za literami NP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

PP – półpienna (cyfra za literami PP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

Pa – pienna (wysoki pień) (cyfra za literami Pa określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

K – krzewiasta