Drzewa liściaste w pojemnikach

 

Nr

p.a.

Gatunek/odmiana

Rozmiar

W.p.

For.

Uwagi

D

1.

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity

8/10 cm

Cf45

Pa225

Chwilowo niedostępny

 

D

 

2.

Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum'

Klon jawor

6/8 cm C45 Pa225  

D

3.

Betula pendula 'Dalecarlica'

Brzoza brodawkowata

200-250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

4.

Betula pendula 'Golden Cloud'

Brzoza brodawkowata

250-300 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

5.

Betula pendula 'Purpurea'

Brzoza brodawkowata

250/300 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

 

D

 

6.

Betula 'Hoseri'

Brzoza

6/8 cm C45 Pa200  

 

D

 

7.

Carpinus betulus ‘Folis Argenteovariegatis Pendula’

Grab pospolity

6/8 cm C45 PP150  

 

D

 

8.

Carpinus betulus ‘Pendula’

Grab pospolity

225/250 cm C45 Pa225  

D

9.

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

Surmia bignoniowa

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

10.

Catalpa bignonioides ‘Nana’

Surmia bignoniowa

8/10 cm

C45

Pa225

Od VII 2019r.

D

11.

Catalpa x erubescens ‘Purpurea’

Surmia pośrednia

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

12.

Catalpa speciosa ‘Pulverulenta’

Surmia wielkokwiatowa

10/12 cm

C45

Pa180

 

 

D

 

13.

Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’

Grujecznik japoński

6/8cm Cf45 Pa225  

D

14.

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

Buk pospolity

6/8 cm

Cf45

N

 

D

15.

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Glediczja trójcierniowa

6/8 cm

Cf45

PP150

 

 

D

 

16.

Malus 'Hartwigii'

Jabłoń Hartwiga

6/8 cm

Cf45 Pa180  

 

D

 

17.

Malus 'Rogów'

Jabłoń

10/12 cm Cf45 Pa225  

 

D

 

18.

Malus 'Rogów'

Jabłoń

12/14 cm Cf45 Pa250  

D

19.

Morus latifolia 'Spirata'

Morwa szerokolistna

6/8 cm

Cf45

N

Chwilowo niedostępny

D

20.

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'

Śliwa wiśniowa

175/200 cm

C45

K

 

D

21.

Quercus robur 'Concordia'

Dąb szypułkowy

6/8 cm

Cf45

Pa200

Chwilowo niedostępny

D

22.

Quercuc rubra 'Roman Salamon'

Dąb czerwony

80/100 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

23.

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'

Robinia akacjowa

6/8 cm

C10

N

 

D

24.

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

6/8 cm

C10

N

 

D

25.

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

 

D

 

26.

Sorbus aucuparia

Jarząb pospolity

10/12 cm Cf45 Pa180  

 

D

 

27.

Sorbus aucuparia 'Fastigiata'

Jarząb pospolity

6/8 cm Cf45 N  

 

D

 

28.

Sorbus aucuparia 'Pendula'

Jarząb pospolity

6/8 cm Cf45 Pa225  

D

29.

Sorbus aucuparia 'Pendula'

Jarząb pospolity

6-8 cm

Cf45

Pa225

 

D

30.

Tilia platyphyllos 'Vitifolia'

Lipa szerokolistna

200/250 cm

C10

N

Chwilowo niedostępny

D

31.

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

Lipa srebrzysta/Lipa warszawska

10/12 cm

Cf45

Pa180

 

 

D

 

32.

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

Lipa srebrzysta/Lipa warszawska

12/14 cm Cf45 Pa180  

 

Objaśnienia

Nr p.a. – numer pozycji asortymentowej

Rozmiar - wysokość (szerokość) rośliny w cm, w przypadku drzew liściastych wysokość lub obwód pnia mierzony na wys. 1m

W.p. – wersja pojemnikowa

C – pojemnik (cyfra za literą C określa litraż pojemnika)

P – doniczka (cyfra za literą P określa litraż doniczki)

Forma – określa formę wyprodukowanych roślin

N – naturalna

NP – niskopienna (cyfra za literami NP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

PP – półpienna (cyfra za literami PP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

Pa – pienna (wysoki pień) (cyfra za literami Pa określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

K – krzewiasta