Drzewa liściaste w pojemnikach

 

Nr

p.a.

Gatunek/odmiana

Rozmiar

W.p.

For.

Uwagi

D

 1.  

Acer platanoides 'Globosum'

Klon pospolity

8-10 cm

Cf45

Pa225

 

D

 1.  

Betula pendula 'Dalecarlica'

Brzoza brodawkowata

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Betula pendula 'Golden Cloud'

Brzoza brodawkowata

250-300 cm

C10

N

 

D

 1.  

Betula pendula 'Purpurea'

Brzoza brodawkowata

250-300 cm

C10

N

 

D

 1.  

Catalpa bignonioides ‘Aurea’

Surmia bignoniowa

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Catalpa bignonioides ‘Nana’

Surmia bignoniowa

150-200 cm

C10

PP120

 

D

 1.  

Catalpa x erubescens ‘Purpurea’

Surmia pośrednia

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Catalpa speciosa ‘Pulverulenta’

Surmia wielkokwiatowa

150-200 cm

C10

N

 

D

 1.  

Fagus sylvatica 'Dawyck Gold'

Buk pospolity

200-250 cm

Cf45

N

 

D

 1.  

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

Glediczja trójcierniowa

6-8 cm

Cf45

N

 

D

 1.  

Morus latifolia 'Spirata'

Morwa szerokolistna

6-8 cm

Cf45

N

 

D

 1.  

Prunus cerasifera 'Złoty Obłok'

Śliwa wiśniowa

80-100 cm

C10

K

 

D

 1.  

Quercus robur 'Concordia'

Dąb szypułkowy

6-8 cm

Cf45

Pa200

 

D

 1.  

Quercuc rubra 'Roman Salamon'

Dąb czerwony

80-100 cm

C10

N

 

D

 1.  

Robinia pseudoacacia 'Karolina Zamoyska'

Robinia akacjowa

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

150-200 cm

C10

N

 

D

 1.  

Robinia pseudoacacia 'Rozynskiana'

Robinia akacjowa

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Sorbus aucuparia 'Pendula'

Jarząb pospolity

6-8 cm

Cf45

Pa225

 

D

 1.  

Tilia platyphyllos 'Vitifolia'

Lipa szerokolistna

200-250 cm

C10

N

 

D

 1.  

Tilia tomentosa 'Varsaviensis'

Lipa srebrzysta

10-12 cm

Cf45

Pa180

 

 

Objaśnienia

Nr p.a. – numer pozycji asortymentowej

Rozmiar - wysokość (szerokość) rośliny w cm, w przypadku drzew liściastych wysokość lub obwód pnia mierzony na wys. 1m

W.p. – wersja pojemnikowa

C – pojemnik (cyfra za literą C określa litraż pojemnika)

P – doniczka (cyfra za literą P określa litraż doniczki)

Forma – określa formę wyprodukowanych roślin

N – naturalna

NP – niskopienna (cyfra za literami NP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

PP – półpienna (cyfra za literami PP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

Pa – pienna (wysoki pień) (cyfra za literami Pa określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

K – krzewiasta