Lilaki (Syringa)

Lilaki (Syringa) szczepione na podkładkach bezodroślowych OLSMA.

Gatunek/odmiana

Rozmiar

W.p.

For.

Uwagi

Syringa vulgaris Aucubaefolia’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Congo’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘General Pershing’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris 'Hugo de Vries'

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Jan van Tol’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Kardynał’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Le Notre’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Mieczta’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Mme Lemoine’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Mrs. Edward Harding’

Lilak pospolity

60/80 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Nebo Moskvy’

Lilak pospolity

80/100 cm

C12

N

 

Syringa vulgaris ‘Stefan Makowiecki’

Lilak pospolity

60/80 cm

C12

N

 

Syringa meyeri ‘Palibin’

Lilak Meyera

125/150 cm

C12

NP125

Od IV 2021 r.

Lilaki (Syringa) botaniczne na własnym korzeniu

Syringa josikaea 

Lilak węgierski

100/125 cm C5 N  

Syringa microphylla ‘Superba’

Lilak drobnolistny

60/80 cm

C12

N

 

Syringa x prestoniae ‘Octavia’

Lilak ottawski

100/125 cm C5 N  

 

Objaśnienia

Nr p.a. – numer pozycji asortymentowej

Rozmiar - wysokość (szerokość) rośliny w cm, w przypadku drzew liściastych wysokość lub obwód pnia mierzony na wys. 1m

W.p. – wersja pojemnikowa

C – pojemnik (cyfra za literą C określa litraż pojemnika)

P – doniczka (cyfra za literą P określa litraż doniczki)

Forma – określa formę wyprodukowanych roślin

N – naturalna

NP – niskopienna (cyfra za literami NP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

PP – półpienna (cyfra za literami PP określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

Pa – pienna (wysoki pień) (cyfra za literami Pa określa wysokość pnia w cm od ziemi do korony)

K – krzewiasta

Cena – cena hurtowa

Uwagi – zawierają informacje dodatkowe o danej pozycji asortymentowej