Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) Globosa (syn. Nana)

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 'Globosa' (syn. 'Nana')

Niskie drzewo o kompaktowej, jajowatej koronie. Dorasta do 5-6 m wysokości i 2,5-3 m średnicy. Liście ma barwy zielonej, złożone z 9-11 listków (drobniejszych i węższych niż u gatunku wyjściowego). Pędy są grube, silnie rozgałęzione, z bardzo dużą ilością okazałych pączków. Liście jesienią przebarwiają się na żółto.

Jesion wyniosły 'Globosa' preferuje gleby żyzne i głębokie, chętnie o odczynie zasadowym. Potrzeby wodne ma dość wysokie. Rośnie oczywiście na miejscach okresowo przesychających, ale najlepiej czuje się w środowisku o dość dużej wilgotności. Toleruje przy tym wysoki poziom wód gruntowych i sąsiedztwo cieków (może rosnąć na brzegu rowów, rzek, strumieni itp.). Wymaga stanowisk słonecznych. Jest odporny na zanieczyszczenia powietrza, co predysponuje go do sadzenia na obszarach zurbanizowanych.

Odmiana ta ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Przede wszystkim jest polecana na tereny zieleni w miastach, gdzie może służyć do obsadzania placów, parkingów, skwerów. Jest doskonałym drzewem alejowym. Ze względu na niską cenę i niezbyt ,,sztuczny’’ pokrój w starszym wieku, powinien byś szeroko stosowany w zazielenianiu gmin wiejskich. Może być sadzony w ogrodach przydomowych – nawet tych małych, szczególnie na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, którego nie tolerują inne drzewa.