Zostawiamy Polski Ślad!

Przystąpiliśmy do programu Polski Ślad. Jesteśmy bardzo dumni, że certyfikat Polskiego Śladu otrzymało nie tylko nasze gospodarstwo, ale również produkowane przez nas drzewa, krzewy i byliny.

Polski Ślad

Polski Ślad jest inicjatywą społeczną prowadzoną przez Fundację Kazimierza Wielkiego. Ma na celu  promocję polskich firm i produktów oraz kształtowanie postaw patriotyzmu ekonomicznego. O Polskim Śladzie i jego pozytywnym wpływie na polską gospodarkę można przeczytać na stronie www.polskislad.pl